Služby

Rýchorské domovy sociální péče, příspěvková organizace 

Dle zákona č. 108/2006 Sb., § 49 o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Rýchorské domovy poskytují své služby seniorům, kteří potřebují pomoc druhé osoby, což již nemůže být zajištěno v jejich přirozeném prostředí i přes veškerou pomoc  rodiny, terénních služeb atd. 

Klienty domova jsou senioři (převážně od 65 let výše), kteří mají pobyt (bydliště) v Královehradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na Královehradecký kraj.