3.6. - schůze se sociálními pracovníky a slunečné odpoledne