Ceník poskytovaných služeb

Úhrady za pobyt a stravu v Rýchorských domovech od 1.10.2023 v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, obojí v platném znění takto:

Rýchorské domovy poskytují ubytování: 

jednolůžkové pokoje se sociálním zařízením

dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením 

Cena za ubytování je 280 Kč za den. Celodenní stravování je 235 Kč za den.

Měsíční úhrada za ubytování a stravu činní 14.450 Kč