Ceník poskytovaných služeb

Úhrady za pobyt a stravu v Rýchorských domovech od 01.01.2024 v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, obojí v platném znění takto:

Rýchorské domovy poskytují ubytování: 

jednolůžkové pokoje se sociálním zařízením

dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením 

Cena za ubytování je 305 Kč za den. Celodenní stravování je 255 Kč za den.

Měsíční úhrada za ubytování a stravu činní 16.800 Kč