Odlehčovací služba

Po dokončení rekonstrukce objektu Lampertice budou Rýchorské domovy poskytovat novou sociální službu dle § 44 Zákona o sociálních službách - Odlehčovací služba v kapacitě 10 lůžek. Veškeré informace o službě zde zveřejníme s předstihem. 

‌Přehled obsazenosti pokojů

Základní informace:

Posláním pobytové odlehčovací služby je na přechodnou dobu (obvykle 14 dnů, nejdéle 3 měsíce) poskytnout potřebnou péči seniorům a osobám se zdravotním postižením, o které je jinak pečováno v domácím prostředí a umožnit tak pečujícím osobám nezbytný odpočinek od náročné péče nebo jim pomoci v situacích, kdy nemohou péči zajistit.

Místo poskytování odlehčovací služby: Rýchorské domovy
  Ml. horníků 136
  542 01 Žacléř

Kapacita: 10 klientů – jednolůžkové pokoje

Kdo se může stát klientem:

 • osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku či zdravotního postižení od věku 40 let, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí a zároveň u nich nepostačuje využití terénních sociálních služeb
 • podmínkou je trvalý pobyt žadatele v Královehradeckém kraji případně prokazatelná vazba na Královehradecký kraj (v případě volného místa a malého počtu zájemců lze tuto podmínku prominout)

Službu nelze poskytnout v těchto případech:

 • žadatel nesplňuje cílovou skupinu, pro kterou je odlehčovací pobytová služba zaregistrována
 • zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby
 • pokud žadateli byla vypovězena smlouva u téže sociální služby v době kratší než 6 měsíců před novou žádostí z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
 • zdravotní stav žadatele vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
 • osoba je v akutní fázi závislosti na návykových látkách vyjma tabáku
 • chování osoby z důvodu duševní poruchy by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

Poskytované činnosti:

 • základní sociální poradenství
 • poskytnutí ubytování – v bezbariérových jednolůžkových pokojích, k ubytování také patří úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla
 • poskytnutí stravy – strava se podává minimálně 5 x denně
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – pomoc nebo podpora s oblékáním, pomoc s prostorovou orientací, při přesunech, při podávání jídla, pití apod.
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – pomoc či podpora při koupání či sprchování, mytí vlasů, pomoc při použití WC či výměně inkontinenčních pomůcek
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – pomoc nebo podpora při kontaktu s ostatními klienty, službami, organizacemi či s rodinou
 • sociálně terapeutické činnosti – podpora či pomoc při udržení či rozvoji osobních a sociálních schopností, rozvoj dovednosti k uchování maximální možné soběstačnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – pomoc či podpora při kontaktu s různými institucemi
 • aktivizační činnosti – individuální i skupinové volnočasové aktivity, vystoupení, canisterapie, smyslová terapie…

Odlehčovací služba je služba placená – Kompletní ceník je k dispozici Zde

Jak se stát klientem