Garantovaná nabídka

Garantovanou nabídku poskytujeme v souboru .pdf, který je umístěn níže. Jedná se o minimální stanovení časů pro jednotlivé úkony, které můžeme garantovat. 

V rozsahu poskytovaných služeb se řídíme dle § 3 a § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění. Konkrétní poskytování pomoci v jednotlivých činnostech se řídí individuálním plánem, který je pravidelně přehodnocován. Poskytujeme tyto základní činnosti:
• poskytnutí ubytování
• poskytnutí stravy
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• aktivizační činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Soubory ke stažení